Hỗ trợ trực tuyến

Lượt truy cập

Đang online 2
Lượt truy cập 266310

Giá đỡ có thể điều chỉnh E-AB

Phụ kiện Giá đỡ Điều chỉnh là để gắn cảm biến Endurance® ở một vị trí có thể di chuyển được. Để định hướng cảm biến chính xác, bạn có thể điều chỉnh và xoay trục nhìn cảm biến trong phạm vi khoảng 45 ° trên mỗi trục.

Model: E-AB

Bài viết liên quan