Hỗ trợ trực tuyến

Lượt truy cập

Đang online 2
Lượt truy cập 266332

Phụ kiện bộ chuyển đổi đa năng Endurance® E-UAA

E-UAA kẹp xung quanh cảm biến Endurance® và có thể được sử dụng để gắn nó vào bản cài đặt Modline 5 hiện có, nơi sử dụng RAM (Giá đỡ góc phải), giá ba chân hoặc bất kỳ thiết bị nào sử dụng 1 / 4–20 UNC phần cứng gắn ren. E-UAA không giống với
Modline5 UAA. Khi E-UAA được cố định vào cảm biến Endurance®, nó tương thích với tất cả các kiểu máy dòng Modline và cho phép tái sử dụng các phụ kiện lắp kế thừa.

model: E-UAA

Bài viết liên quan