Hỗ trợ trực tuyến

Lượt truy cập

Đang online 1
Lượt truy cập 266317

Giá đỡ cố định E-FB

Phụ kiện Giá đỡ cố định là để gắn cảm biến Endurance® ở một vị trí cố định. Để định hướng cảm biến chính xác, chỉ có một phạm vi xoay giới hạn khoảng 45 °.

Model: E-FB

Bài viết liên quan